JaVa – Jauniešu vadītāju apmācība

JaVA – Jauniešu vadītāju apmācības mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas draudzē kalpošanai jauniešiem. JaVA apmācība sastāv no 3 savā starpā saistītām apmācības nedēļas nogalēm, starp kurām dalībniekiem tiek uzdoti praktiski uzdevumi kalpošanai draudzes jauniešiem.

Lasīt vairāk

Lektoru kursi

LELB kalpo 131 mācītājs un 46 evaņģēlisti, kuri kalpo 290 draudzēs (2017. gadā). Lektors ir draudzes neordinētais garīgais darbinieks, kurš, saskaņā ar LELB Satversmes 89.pantu darbojas tiešā draudzes mācītāja

Lasīt vairāk

Pusaudžu iesvētes apmācības

“Pusaudžu vecums ir īpašs laiks. Tā ir pāreja no bērnības uz pieaugušo dzīvi. Daudz no turpmākā dzīves virziena tiek ielikts tieši šajā laika posmā. Jau Jēzus laikā bērni ap šo vecumu bija apmācīti savas tautas vēsturē un Svētajos Rakstos, un kļuva pieauguši. Es pats 13 gadu vecumā gāju iesvētības kursos kopā ar citiem pusaudžiem un tiku iesvētīts.”- bīskaps Hanss Martins Jensons.

Gregorskolas pieredze liecina, ka pusaudži vecumā no 11-15 nereti netiek iesaistīti draudzes dzīvē. Tas notiek tāpēc, ka viņi ir izgājuši svētdienas skolu, bet nav vēl gatavi uzsākt apmeklēt draudžu jauniešu rīkotos vakarus/pasākumus. Savukārt jauniešu vadītājiem ir grūti atrast balansu starp pusaudžu un jauniešu vecuma īpatnībām.

Ņemot vērā lokālo draudžu piemēru, esam novērojuši, ka draudžu svētdienas skolas programma nenodrošina satura pāreju uz pusaudžiem aktuālām tēmām. Līdz ar to nereti veidojas barjera pusaudžiem piedalīties draudzes dzīvē, kā rezultātā viņiem netiek piedāvāta iespēja mācīties praktisko kristietību darbībā jeb māceklību.

Projekta piedāvājums:

Gregorskola piedāvā 15-20 pusaudžiem iespēju apgūt iesvētes mācības pamata kursu pusaudžu vecumam atbilstošā vidē, veicinot komunikāciju un sadraudzību starp vienaudžiem no visas Latvijas.
Pusaudžiem, kuri ir noklausījušies iesvētes apmācības kursu, nākamajā gadā tiek dota iespēja mācīties praktisko kristietību jeb māceklību kalpojot jaunajiem dalībniekiem.

Kopējā dalības maksa dalībniekam par 2 nedēļas nogalēm un piedzīvojumu nedēļu ir  EUR 160.

Projekta izpildes plāns:

Pusaudžu iesvētes apmācības kursa plānojums:

14.-16. 02. 2020. (Nedēļas nogale) Dalības maksa 30 EUR
3. -5.04 .2020. (Nedēļas nogale), Dalības maksa 30 EUR
14.-20. 06.2020. (Piedzīvojumu nedēļa),  Dalības maksa 100 EUR

28.-30. augusts salidojums, kurā sabrauc pusaudži no visiem mācību gadiem. Salidojuma dalības maksa ir 40 EUR.

Māceklības kursa plānojums:

10.-12.01.2020. (Apmācības nedēļa),  Dalības maksa 40 EUR
14.-16.02.2020. (Kalpošanas nogale),  Dalības maksa 20 EUR
3.-5.04.2020. (Kalpošanas nogale),  Dalības maksa 20 EUR
14.-20.06.2020. (Kalpošanas nedēļa),  Dalības maksa 60 EUR

Pusaudžu pieteikšanās  mācībām:
Saldus, Lielā iela 26, skola@gregors.lv, mob. 20216655, www.gregors.lv

 

Atbalsti projektus:       Svētā Gregora Izglītības centrs,
Reģ. Nr. 40801051503,
Konts AS “Swedbank”,
LV18HABA0551039176441

Ar norādi: ziedojums pusaudžiem

 

Kopējās projekta izmaksas iespējams apskatīt šeit
The total cost of the project can be viewed here