JaVa – Jauniešu vadītāju apmācība

JaVA – Jauniešu vadītāju apmācības mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas draudzē kalpošanai jauniešiem. JaVA apmācība sastāv no 3 savā starpā saistītām apmācības nedēļas nogalēm, starp kurām dalībniekiem tiek uzdoti praktiski uzdevumi kalpošanai draudzes jauniešiem. Apmācību nedēļas nogalēs dalībnieki piedalās nodarbībās, dalās savstarpējā pieredzē un praktizējas savstarpēji svētbrīžu un jauniešu vakaru vadīšanā, nometņu organizēšanā un veido darba plānu jauniešu darbam savā draudzē. JaVA apmācība veiksmīgi notiek jau 10 gadus, šo gadu laikā šo apmācību ir izgājuši ap 200 dalībnieku. Katru gadu JaVA apmācība veiksmīgi palīdzējusi uzsākt jauniešu darbu vairākās LELB draudzes. Dalībnieki, kas pabeiguši JaVA apmācību, jūtas daudz pārliecinātāki veidot un attīstīt jauniešu dabu savā draudzē.

No dalībnieku izvērtēšanas anketām, lietas, kas ir bijušas visvērtīgākās JaVA:

– kā plānot un uzsākt jauniešu darbu
– iespēja pašiem praktizēties vadīt jauniešu vakarus un svētbrīžus
– praktiska pieredze un labas praktiskas nodarbības
– kā sagatavot Bībeles nodarbību
 

Projekta piedāvājums:

Gregorskola piedāvā 15-20 jauniešiem iespēju apgūt JaVA apmācības kursu atbilstošā vidē, veicinot komunikāciju un sadraudzību starp vienaudžiem no visas Latvijas.

Kopējās izmaksas dalībniekiem par pilnu apmācības kursu (3 nedēļas nogales) EUR 105.

Projekta izpildes plāns:

JaVA kursa plānojums:

12.-14.10.2018. (Nedēļas nogale)
9.-11.11.2018.(Nedēļas nogale)
7.-9.12.2018. (Nedēļas nogale)

Piesakies apmācībām:
Saldus, Lielā iela 26, skola@gregors.lv, mob. 20216655, www.gregors.lv

 

Atbalsti projektus:       Sv.Gregora kristīgās misijas centrs,
Reģ. Nr. 40801051503,
Konts AS “Swedbank”,
LV18HABA0551039176441

Ar norādi: ziedojums JaVA

 

Kopējās projekta izmaksas iespējams apskatīt šeit

The total cost of the project can be viewed here